Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 08-11-2021

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu PAN JASMINE  ngày 08-11-2021 

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE NÓNG

KIM QUOC STEEL CO., LTD

Tole nóng

230 Cuộn

5.066.400

KIM QUOC STEEL CO., LTD

Tole nóng

230 Cuộn

5.096.100

KIM QUOC STEEL CO., LTD

Tole nóng

71 Cuộn

1.583.960

KIM QUOC STEEL CO., LTD

Tole nóng

158 Cuộn

3.488.126

KIM QUOC STEEL CO., LTD

Tole nóng

84 Cuộn

1.797.442

KIM QUOC STEEL CO., LTD

Tole nóng

152 Cuộn

3.307.100

ZAMIL STEEL BUILDINGS  VN CO., LTD

Tole nóng

33 Cuộn

858.014

ZAMIL STEEL BUILDINGS  VN CO., LTD

Tole nóng

11 Cuộn

304.810

 

TỔNG CỘNG

 

969

 

21501.952