Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 08-11-2021 / 3

Hàng cập cảng TPHCM trên tàuTRUONG HUNG 556 ngày 08-11-2021 / 3

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

TOLE NÓNG

NAM KIM STEEL JSC

Tole nóng

36 Cuộn

855.597

NAM KIM STEEL JSC

Tole nóng

121 Cuộn

2537.942

NAM KIM STEEL JSC

Tole nóng

122 Cuộn

2911.739

NAM KIM STEEL JSC

Tole nóng

146 Cuộn

3409.692

YBN INTERNATIAL ( VN )  CO LTD

Tole nóng  nhỏ

33 Cuộn

315.931

190 JSC

Tole nóng

6 Cuộn

139.382

190 JSC

Tole nóng

23 Cuộn

332.611

190 JSC

Tole nóng

4 Cuộn

83.173

 

Tc Tole nóng

491

10586.067

 

SẮT KHOANH  

YBN INTERNATIAL ( VN )  CO LTD

Sắt khoanh

54  Cuộn

121.642

LIDOVIT INTERNATIOAL ( VN ) CO, LTD

Sắt khoanh

42 Cuộn

95.097

TRINH TUONG STEEL CO LTD

Sắt khoanh

109 Cuộn

233.890

Tc Sắt khoanh

205

450.629

 

TỔNG CỘNG

 

696

 

11036.696