Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 08-11-2021 / 2

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TÀU GOLDEN KEY ngày 08-11-2021  / 2 

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

QH PLUS CORP

TÔN NÓNG

145 COILS

3266.873

TOAN THANG STEEL TRADING CO.,

TÔN NÓNG

81

2040.864

 

TỔNG CỘNG

 

226

 

5307.737