Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 05-12-2021

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TU CUONG 68 ngày 05-12-2021

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE NÓNG

CTY TNHH MTV ONG THEP HOA PHEP BINH DUONG

Tole nóng

  4 Cuộn

85.54

CTY TNHH MTV ONG THEP HOA PHEP BINH DUONG

Tole nóng

22 Cuộn

470.18

CTY TNHH MTV ONG THEP HOA PHEP BINH DUONG

Tole nóng

58 Cuộn

1370.57

CTY TNHH MTV ONG THEP HOA PHEP

Tole nóng

70 Cuộn

1464.04

CTY TNHH MTV ONG THEP HOA PHEP

Tole nóng

14 Cuộn

297.82

CN CTY TNHH ONG THEP HOA PHAT

Tole nóng

91 Cuộn

2029.61

CN  CTY TNHH ONG THEP HOA PHAT

Tole nóng

54 Cuộn

1160.51

TON DONG A  CORP

Tole nóng

59 Cuộn

1419.22

CTY TNHH SX LE PHAN GIA NINH DUONG

Tole nóng

65 Cuộn

1542.04

 

TỔNG CỘNG

 

437

 

9839.53