Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 05-12-2021 / 2

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu HANDY PERTH ngày 05-12-2021 / 2

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG  LƯỢNG

 

 

TOLE NÓNG

VUONG STEEL CO, LTD

Tole nóng

221 Cuộn

4905.436

VUONG STEEL CO, LTD

Tole nóng

203 Cuộn

4556.418

VUONG STEEL CO, LTD

Tole nóng

23 Cuộn

504.056

VUONG STEEL CO, LTD

Tole nóng

217 Cuộn

4886.9553

VUONG STEEL CO, LTD

Tole nóng

216 Cuộn

4885.14

TON DONG A CORP

Tole nóng

425 Cuộn

9651.35

TON DONG A CORP

Tole nóng

10 Cuộn

222.68

ZAMIL STEEL BUILDING VN CO, LTD

Tole nóng

48 Cuộn

1265.227

ZAMIL STEEL BUILDING VN CO, LTD

Tole nóng

3 Cuộn

78.22

 

Tổng cộng

 

1366

 

30.955.380