Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 05-11-2021

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu MINH PHU 88 ngày 05-11-2021 

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

SẮT KHOANH

CX TECHNOLOGY (VN) CORP

Sắt khoanh

69 Cuộn

154.590

CX TECHNOLOGY (VN) CORP

Sắt khoanh

226 Cuộn

511.238

CX TECHNOLOGY (VN) CORP

Sắt khoanh

226 Cuộn

509.188

TC Sắt khoanh

521

1175.016

 

TOLE NÓNG

CITICOM COMMERCIAL JSC

Tole nóng

20 Cuộn

561.195

CITICOM COMMERCIAL JSC

Tole nóng

10 Cuộn

54.215

CX TECHNOLOGY (VN) CORP

Tole nóng

23 Cuộn

327.131

NAM KIM STEEL JSC

Tole nóng

240 Cuộn

4553.135

TC Tole nóng

293 Cuộn

5495.676

 

TỔNG CỘNG

 

814

 

6670.692