Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 03-11-2021

 Hàng cập cảng TPHCM trên tàu MING YUE 69 ngày 03-11-2021

CONSIGNEE (MARKS)

UNIT/ Q’TY

DESCRIPTIONS

GW

 

TRINOX SAIGON

10 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

215.295

VINLONG STAINLESS STEEL

2 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

43.180

PHUC HUNG INOX

12 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

256.080

HONG IK VINA

12 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

62.520

DIEP NAM PHUONG

14 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

147.980

VINLONG STAINLESS STEEL

42 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

630.395

GIA ANH HUNG YEN

28 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

294.890

GIA ANH HUNG YEN

14 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

297.690

POSCO VST

25 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

515.570

 

TOTAL

 

159

 

 

2.463.60