Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 01-11-2021 / 2

 Hàng cập cảng TPHCM trên tàu RHL CLARITA ngày 01-11-2021 / 2

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

TOLE NÓNG

KIM QUOC STEEL CO., LTD

Tole nóng

238 Cuộn

5101.260

KIM QUOC STEEL CO., LTD

Tole nóng

234 Cuộn

5029.180

KIM QUOC STEEL CO., LTD

Tole nóng

243 Cuộn

5214.685

KIM QUOC STEEL CO., LTD

Tole nóng

241 Cuộn

5174.365

VUONG STEEL CO., LTD

Tole nóng

260 Cuộn

9886.735

TỔNG CỘNG

1416

30406.225