Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Giá thép xây dựng tại TP HCM áp dụng từ ngày 02/01/2013

 

GIÁ BÁN BUÔN THÉP XÂY DỰNG
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 02/01/2013

Loại sản phẩm
Mác thép
Giá bán
Thuế GTGT
Giá thanh toán
1.    Thép Cuộn
Ø6,0
 
SWRM12, CT3
15,440,000
1,544,000
16,984,000
Ø6,4
SWRM12, CT3
15,340,000
1,534,000
16,874,000
Ø8,0
SWRM12, CT3
15,290,000
1,529,000
16,819,000
2.    Thép Cây Vằn
D10
SD295A/ CB 300-V
15,510,000
1,551,000
17,061,000
SD390/ CB 400-V
15,690,000
1,569,000
17,259,000
G60 (ASTM)
15,690,000
1,569,000
17,259,000
D12
SD295A/ CB 300-V
15,360,000
1,536,000
16,896,000
SD390/ CB 400-V
15,540,000
1,554,111
17,094,000
G60 (ASTM)
15,540,000
1,554,000
17,094,000
A14, 16, 18, 20, 22, 25, 28 & 32
SD295A/ CN 300-V
15,360,000
1,536,000
16,896,000
SD390/ CB 400-V
15,540,000
1,554,000
17,094,000
G60 (ASTM)
15,540,000
1,554,000
17,094,000

 
Đây là giá bán cho nhà phân phối chính thức và giao hàng tại nhà máy Vina Kyoei