Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Giá thép lao dốc, SMC báo lãi giảm 92%

Doanh thu tăng song các giá vốn cùng các chi phí leo thang kéo lợi nhuận sau thuế quý II của SMC giảm gần 92% còn 42,5 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư Thương mại SMC (Mã: SMC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2022 với doanh thu thuần tăng 11,2% so với cùng kỳ, đạt 6.620 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán khoảng 6.414 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ khiến lãi gộp giảm 70% so với quý II năm ngoái, chỉ còn 205,4 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp chỉ còn 3% trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt 11,6%.

Trong kỳ, giá thép có xu hướng giảm nhanh dẫn đến giá vốn cao và ảnh hưởng nhiều đến việc dự trữ nguyên liệu phục vụ sản xuất và buộc phải dự phòng. Bên cạnh đó, chi phí tài chính tăng gần 9 lần từ lên 109,9 tỷ đồng do lãi suất tăng làm tăng lãi vay cùng với chi phí dự phòng đầu tư tài chính.

Ngoài ra, chi phí bán hàng tăng 64% lên 56,2 tỷ đồng. Các chi phí gia tăng kéo lợi nhuận sau thuế quý II của SMC giảm gần 92% xuống còn 42,5 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, sản lượng tiêu thụ giảm 2% so với cùng kỳ nhưng do cơ cấu mặt hàng thay đổi nên doanh thu thuần của SMC tăng 20% lên 13.250 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế lại giảm hơn 83% còn 123 tỷ đồng. Như vậy, SMC đã đạt được 66,3% kế hoạch doanh thu và 41% kế hoạch lợi nhuận cả năm sau 6 tháng.

 BCTC quý II/2022 của SMC. (Nguồn: SMC). 

Về tình hình tài chính, tổng tài sản tính đến 30/6 của SMC đạt 11.103 tỷ đồng, tăng 23,4% so với đầu kỳ. Tổng tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn của doanh nghiệp đạt 1.654 tỷ đồng, chiếm gần 15% tài sản.

Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 28,5% lên 3.180 tỷ đồng, trong đó khách hàng trong nước chiếm 2.870 tỷ đồng.

Khoản mục hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản và tăng 33% so với đầu năm lên 3.371 tỷ đồng tại ngày 30/6. Trong đó doanh nghiệp đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 170 tỷ đồng.

Nợ phải trả cuối kỳ đạt 8.592 tỷ đồng, tăng 30,4% so với đầu kỳ, chủ yếu là do khoản tiền phải trả người bán ngắn hạn tăng 110% so với đầu kỳ lên 4.466 tỷ đồng.

Cuối quý II, vay ngắn hạn của SMC ghi nhận 2.787 tỷ đồng, giảm 11,3% so với đầu kỳ trong khi vay dài hạn tăng 32,5% lên 611 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu cuối tháng 6 đạt 2.511 tỷ đồng, trong đó khoản lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối là 1.178 tỷ đồng.

Nguồn tin: Vietnambiz

ĐỌC THÊM