Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Bảng giá TISCO Áp dụng từ 09/03/2009

STT Tên báo giá Ngày gửi Loại file Tải về
1 Giá bán tại văn phòng Công ty GTTN
 
1. 1 Áp dụng từ 09/3/2009 3/9/2009 2:44:45 PM
2 Giá bán tại địa bàn thuộc chi nhánh Hà Nội
Địa bàn:  Hà Nội (Bắc sông Hồng), Hà Nội (Nam sông Hồng), Phú Thọ, Hưng Yên, Hà Nam, Hoà B́nh, Yên Bái, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.
2. 1 Áp dụng từ 09/3/2009 3/9/2009 2:47:36 PM
3 Giá bán tại địa bàn thuộc chi nhánh Quảng Ninh
Địa bàn: Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Giang, Lạng Sơn
3. 1 Áp dụng từ 09/3/2009 3/9/2009 2:48:28 PM
4 Giá bán tại địa bàn thuộc chi nhánh Thanh Hoá
Địa bàn: Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình
4. 1 Áp dụng từ 09/3/2009 3/9/2009 2:50:21 PM
5 Giá bán tại địa bàn thuộc chi nhánh Nghệ An
Địa bàn: Nghệ An, Hà T ĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế
5. 1 Áp dụng từ 09/3/2009 3/9/2009 2:51:52 PM
6 Giá bán tại địa bàn thuộc chi nhánh Đà Nẵng
Địa bàn: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định đến Tây Nguyên, TP HCM
6. 1 Áp dụng từ 09/3/2009 3/9/2009 2:52:52 PM
7 Giá bán tại Mỏ Sắt & cán thép Tuyên Quang
 
7. 1 Áp dụng từ 09/3/2009 3/9/2009 2:54:00 PM
8 Giá bán tại cửa hàng thép Mỏ Quắc Zít - Phú Thọ
 
8. 1 Áp dụng từ 09/3/2009 3/9/2009 2:54:46 PM
9 Giá bán thép tại cửa hàng thép - Nhà máy Luyện thép Lưu Xá
 
9. 1 Áp dụng từ 09/3/2009 3/9/2009 2:56:05 PM