Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Bảng giá thép tổng hợp HCM tuần 18.

Vui lòng không copy bản tin này dưới mọi hình thức.Cảm ơn 

Tên Hàng ĐVT        
Thép tấm cán nóng    Trong khoảng    Tăng/giảm  TC 
 3-5mm   Tấm  kg          13,400          13,500   A36/SS400
 6-12mm   Tấm  kg          13,400          13,500   A36/SS400
 14-50mm   Tấm  kg          13,500          13,600   A36/SS400
 Size hút hàng 3/35/50   Tấm  kg       A36/SS400
 ……………            A36/SS400
 Thép cường độ cao             
 3-5mm               14,400          14,600 0 Q345B/s355/a572
 6-12mm               14,400          14,500 0 Q345B/s355/a572
 14-50mm               14,500          14,600 0 Q345B/s355/a572
 Thép Chống trượt             
 3mm   Tấm/coil  kg          14,200          14,300 0 Chống trượt
 4mm   Tấm/coil  kg          14,200          14,300 0 Chống trượt
 5mm   Tấm/coil  kg          14,200          14,300 0 Chống trượt
 6mm   Tấm/coil  kg          14,200          14,300 0 Chống trượt
 8mm   Tấm/coil  kg          14,200          14,300 0 Chống trượt
 Thép cuộn cán nóng             
 1.2mm   Coil  kg       SPHC /SAE1006
 1.35mm   Coil  kg          14,100          14,100   SPHC /SAE1006
 1.45mm   Coil  kg          14,100          14,100   SPHC /SAE1006
 1.75mm   Coil  kg          13,900          14,100   SPHC /SAE1006
 1.95mm   Coil  kg          13,900          14,200   SPHC /SAE1006
 2.3mm               13,900          14,200    
 2.45mm   Coil  kg       SPHC /SAE1006
 2.6mm*1060 Sg255   Coil  kg          16,500          16,600    
 3-12mm   Coil  kg          14,200          14,300    
 Phôi xà gồ,thép xã băng theo Yêu cầu .             
 1.45mm   Băng  kg          14,700          15,000    
 1.75mm   Băng  kg          14,500          14,800 0  
 1.95mm   Băng  kg          14,500          14,700 0  
 2.1-3.0mm   Băng  kg          14,500          14,700 0  
 Cuộn Loại 2 ( Từ 1.5mm>14mm)             
 1.2-2.0mm   Coil  kg        
 2.1-3.0mm   Coil  kg        
 3.1-10.0mm   Coil  kg          13,000          13,200    
 Thép xây dựng             
 Ø 6   Cuộn  kg        
 Ø 8   Cuộn  kg        
 Ø 10   Cuộn  kg        
 D10   Thanh  kg        
 D10-D18   Thanh  kg        
 ……             
             
 Thép Dây Wirre rod             
 6.5mm   Coil  kg          13,050          13,150 0  
 8mm   Coil  kg          13,000          13,150 0  
 10mm   Coil  kg          13,300          13,400 0  
 Thép Cọc cừ (Cừ lá sen) III & IV               17,600          17,800    
             

Nguồn tin: Satthep.net