Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Bảng giá thép tổng hợp HCM tuần 15

 

Tên Hàng ĐVT        
Thép tấm cán nóng   Trong khoảng   Tăng/giảm  TC 
 3-5mm   Tấm  kg 13500 13700 -200 A36/SS400
 6-12mm   Tấm  kg 13500 13700 -200 A36/SS400
 14-50mm   Tấm  kg 13700 13800 0 A36/SS400
 Size hút hàng 3/35/50   Tấm  kg       A36/SS400
 ……………            A36/SS400
 Thép cường độ cao             
 3-5mm      14400 14600 -300 Q345B/s355/a572
 6-12mm      14400 14500 -300 Q345B/s355/a572
 14-50mm      14500 14600 -200 Q345B/s355/a572
 Thép Chống trượt             
 3mm   Tấm/coil  kg 14200 14300 0 Chống trượt
 4mm   Tấm/coil  kg 14200 14300 0 Chống trượt
 5mm   Tấm/coil  kg 14200 14300 0 Chống trượt
 6mm   Tấm/coil  kg 14200 14300 0 Chống trượt
 8mm   Tấm/coil  kg 14200 14300 0 Chống trượt
 Thép cuộn cán nóng             
 1.2mm   Coil  kg       SPHC /SAE1006
 1.35mm   Coil  kg       SPHC /SAE1006
 1.45mm   Coil  kg       SPHC /SAE1006
 1.75mm   Coil  kg       SPHC /SAE1006
 1.95mm   Coil  kg 14400 14600 -100 SPHC /SAE1006
 2.3mm      14400 14600 -100  
 2.45mm   Coil  kg 14400 14600 -100 SPHC /SAE1006
 3-12mm   Coil  kg        
 Phôi xà gồ,thép xã băng theo Yêu cầu .             
 1.45mm   Băng  kg      15,000      15,000 -200  
 1.75mm   Băng  kg      14,500      14,800 0  
 1.95mm   Băng  kg      14,500      14,700 0  
 2.1-3.0mm   Băng  kg      14,500      14,700 0  
 Cuộn Loại 2 ( Từ 1.5mm>14mm)             
 1.2-2.0mm   Coil  kg        
 2.1-3.0mm   Coil  kg        
 3.1-10.0mm   Coil  kg      13,500      13,500    
 Thép xây dựng             
 Ø 6   Cuộn  kg        
 Ø 8   Cuộn  kg        
 Ø 10   Cuộn  kg        
 D10   Thanh  kg        
 D10-D18   Thanh  kg        
 ……             
             
 Thép Dây Wirre rod             
 6.5mm   Coil  kg      13,050      13,150 0  
 8mm   Coil  kg      13,000      13,150 0  
 10mm   Coil  kg      13,300      13,400 0  

Bảng giá thép góc tham khảo

Stt
1

L 75x8x6m (53 ¸ 54 Kg/c©y)

13.500

2

L 80x6x6m (42 ¸ 43 Kg/c©y)

3

L 90x6x6m (50,3 Kg/c©y)

4

L 90x8x6m (63,2 Kg/c©y)

5

L 100x7x6m (62 ¸ 63  Kg/c©y)

6

L 100x8x6m (66 ¸ 67  Kg/c©y)

7

L 100x9x6m (79 ¸ 80 Kg/c©y)

8

L 100x10x6m (84 ¸ 84,5  kg/c©y)

9

L 120x8.10.12x12m (ss400 ; SS540)

15.700

10

L 130x8.10.12x12m (ss400 ; SS540)

15.700

II - ThÐp Ch÷ U

 

1

U 80x6m ( 23 kg/c©y)

13.600

2

U 100x6m (33 ¸ 34 kg/c©y)

13.500

3

U 120x6m ( 42 ¸ 43kg/c©y)

4

U 140x6m (55 ¸ 56 kg/c©y)

13.600

5

U 150x12m (17.15 kg/m)

15.700

6

U 160x6m (75 ¸ 75,5 kg/c©y)

13.900

7

U 200x6m – 12m  (17 kg/m)

15.700

III - ThÐp Ch÷ I

 

1

I 100 x 6m (41 ¸ 42 kg/c©y)

13.600

2

I 120 x 6m (53,5  kg/c©y)

13.500

3

I 150 x 6m (79 ¸ 80 kg/c©y)

14.100


             * Hàng loại II và Ngắn dài:

               - U80/100/120 và I100/120: 12.900 đ/Kg (Chưa VAT)

               - U 140/160 và I150           : 13.000 đ/Kg (Chưa VAT)