Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Bảng giá thép Nhật Bản tuần 51/2016

 Đây là bảng giá do doanh nghiệp cung cấp gần với giá chính xác khi mua bán.Quí khách muốn mua bán loại thép này vui lòng liên hệ hỗ trợ của Satthep.net qua Zalo, Viber, whatsApp.Tks

 

Vật liệu

Chiều dài

Đơn giá

Xuất sứ

 

FB 3X13

5500

38,300

Japan

 

FB 3X16

6000

36,000

Japan

 

FB 3X19

6000

33,400

Japan

 

FB 3X25

6000

33,400

Japan

FB

FB 4.5X19

5500

33,400

Japan

FB 4.5X25

5500

26,000

Japan

FB 4.5X32

5500

24,600

Japan

FB 4.5X44

5500

24,600

Japan

FB 4.5X50

5500

24,600

Japan

FB 6X22

5500

24,600

Japan

FB 6x25

5500

 

Japan

FB 6X32

5500

23,700

Japan

FB 6X32

6000

23,700

Japan

FB 6X38

5500

23,700

Japan

FB 6X44

5500

23,700

Japan

FB 6x50

5500

23,100

Japan

FB 6x50

6000

 

Japan

FB 6x65

5500

23,100

Japan

FB 6x75

5500

23,100

Japan

FB 6X90

5500

23,100

Japan

FB 6X100

5500

23,100

Japan

FB9x65

5500

 

Japan

FB 9X19

6000

 

Japan

FB 9X19

5500

35,600

Japan

FB 9X22

5500

35,600

Japan

FB 9X25

5500

 

Japan

FB 9X32

5500

23,700

Japan

FB9x38

5500

23,700

Japan

FB 9x50

5500

23,100

Japan

FB 9x75

5500

23,100

Japan

FB 9x75

6000

 

Japan

FB 9X44

6000

23,700

Japan

FB 9X50

6000

 

Japan

FB 9X90

5500

23,100

Japan

FB 9X90

6000

 

Japan

FB 9X100

5500

23,100

Japan

FB 12X25

5500

24,600

Japan

FB 12X32

5500

23,700

Japan

FB 12X38

5500

 

Japan

FB 12X44

5500

23,700

Japan

FB12x50

5500

23,100

Japan

FB 12X65

5500

23,100

Japan

FB 12X65

6000

 

Japan

FB 12X75

5500

23,100

Japan

FB 12X75

6000

 

Japan

FB 12X90

5500

23,100

Japan

FB 12X90

6000

 

Japan

FB 12X100

5500

23,100

Japan

FB 16X25

5500

24,000

Japan

FB 16X32

5500

24,800

Japan

FB 16X38

6000

24,800

Japan

FB 16X50

6000

23,000

Japan

FB 16X50

5500

23,000

Japan

FB 16X75

6000

 

Japan

FB 16X90

6000

 

Japan

FB 16X100

6000

 

Japan

FB 19x32

5500

 

Japan

FB 19x38

5500

 

Japan

FB 19x50

5500

 

Japan

FB 19x65

5500

 

Japan

FB 19x75

5500

 

Japan

FB 19x90

6000

 

Japan

FB 19x100

6000

 

Japan

 

 

 

Japan

 

 

 

Japan

 

 

 

 

Japan

アングル
 L

L3X40X40

6000

24,600

Japan

L3X40X40

6000

 

Japan

L6X63X63

6000

 

Japan

L6x65x65

6000

 

Japan

L8x65x66

6000

 

Japan

L4x50x50

5500

23,400

Japan

L4X50X50

6000

23,400

Japan

L5x40x40

6000

22,900

Japan

L5X50X50

6000

 

Japan

L6x50x50

6000

23,000

Japan

L6x50x50

6000

 

Japan

L6x75x75

5500

23,000

Japan

L6x75x75

6000

 

Japan

L6x75x75

6000

 

Japan

L6X75X75

10000

23,000

Japan

L7X100X100

10000

24,300

Japan

L7x90x90

6000

24,300

Japan

L7x90x90

6000

 

Japan

L9X75X90

10000

38,800

Japan

L9X75X75

10000

23,000

Japan

L9X75X75

6000

19,400

Japan

L10X90X90

6000

 

Japan

L10X100X100

10000

24,300

Japan

L12X130X130

10000

25,800

Japan

L12X150X150

10000

25,800

Japan

L13X100X100

10000

25,800

Japan

 

 

 

Japan

 

 

 

Japan

 

 

 

 

Japan

チャンネル

U50X5X100

10000

23,400

Japan

U125x65x6

6000

23,500

Japan

U125x65x6

6000

 

Japan

U125x65x6

7000

 

Japan

U75x40x5

5500

25,500

Japan

U75x40x5x7

6000

25,500

Japan

U75X40X5

6000

 

Japan

U150x75x9

6000

 

Japan

U150x75x6,5

10000

23,500

Japan

U200x90x8

6000

23,500

Japan

U100X50X5

6000

 

Japan

U180X75X7

6000

23,500

Japan

 

 

 

 

Japan

鉄板
Thép Tấm

1,0x1250x2438 ミガキ

 

20,000

Japan

1,2x1219x2438 ミガキ

 

20,000

Japan

1,6X1219X2438

 

19,000

Japan

1,6X1250X3048

 

19,000

Japan

2,0x1250x3000

 

18,000

Japan

2,3X1219X2438

 

17,500

Japan

2,3x1524x3048

 

17,000

Japan

3,0X1524X3048

 

16,500

Japan

3.2x1219x3000

 

13,000

Japan

3,2x1524x3048

 

17,500

Japan

4x1500x3048

 

16,500

Japan

4x1500x3048

 

 

Japan

4,5x1524x3048

 

16,500

Japan

4,5x1524x3048

 

 

Japan

5X1524X3048

 

16,500

Japan

6x1524x3048

 

16,500

Japan

8x1524x3048

 

16,500

Japan

9x1524x3048

 

16,500

Japan

9x1524x3048

 

16,500

Japan

10x1524x3048

 

 

Japan

10x1500x3000

 

 

Japan

12x1524x3048

 

16,500

Japan

12x1524x3048

 

16,500

Japan

14x1524x3048

 

 

Japan

16x1524x3048

 

17,500

Japan

19x1524x3048

 

16,500

Japan

22x1524x3048

 

16,500

Japan

22x1550x3048

 

16,500

Japan

25x1524x3048

 

16,500

Japan

 

 

 

 

Japan

 

 

 

 

Japan

H 形鋼

100X100X6X8

10000

23,800

Japan

125x125x6.5x9

10000

23,000

Japan

150x150x7x10

10000

21,500

Japan

200X100X5.5X8

10000

21,500

Japan

200x200x8x12

10000

21,500

Japan

150x150x7x10

12000

13,000

Japan

200x200x8x12

12000

13,000

Japan

 

 

 

 

Japan

角P

2.3X40X40

6000

30,000

Japan

2.3X40X20

6000

31,000

Japan

2.3X30X30

6000

31,000

Japan

2.2x60x30

6000

18,600

Japan

 

2x100x100

6000

 

Japan

 

 

 

 

Japan

角鋼

9,52x9,52

5500

29,200

Japan

12,7x12,7

5500

28,400

Japan

16x16

5500

24,000

Japan

19x19

5500

24,000

Japan

22x22

5500

23,600

Japan

25x25

5500

23,600

Japan

 

 

 

Japan

C 形鋼

 

 

 

Japan

60x30x10

6000

24,500

Japan

 

 

 

 

Japan

丸鋼

F9

6000

22,000

Japan

F12

6000

19,600

Japan

F16

6000

19,000

Japan

F19

6000

19,000

Japan

F22

6000

19,000

Japan

F25

6000

19,000

Japan

 

 

 

 

Japan

丸鋼

F14

6000

19,000

Japan

F18

6000

19,000

Japan

F20

6000

19,000

Japan