Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng sắp cập cảng TPHCM ngày 21-11-2023

Hàng sắp cập cảng TPHCM trên tàu QI SHUN ngày 21-11-2023

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

THÉP HÌNH H

BAC VIET STEEL PRODUCE AND COMMERCE CO

THANH RAY

63 BDLS

168.135

HONG IN VINA CO

THÉP HÌNH V

118 BDLS

335.783

IPC SAIGON STEEL COMPANY LIMITED

THÉP HÌNH H

23 BDLS

149.783

2A CO

THÉP HÌNH H

80 PCS

125.320

NAM VIET STEEL TRADING CO

THÉP HÌNH H

2171 PCS

778.9416

SAI GON STEEL INDUSTRY JSC

THÉP HÌNH H

160 PCS

250.300

TAN PHUC TRANH TRADING COMPANY LIMITED

THÉP HÌNH H

160 PCS

249.940

TC Thép hình H

2775

2.057.460

 

TẤM RỜI : BÃI 2

FICO CORPORATION JSC (FICO)

TẤM RỜI

147 PCS

524.328

HOAN PHUC TRADING JSC

TẤM RỜI

337 PCS

1.130.415

LIEN VIET RESOURCES CO

TẤM RỜI

128 PCS

452.564

AVT MULTI MODAL TRANSPORT COMPANY LIMITED

TẤM RỜI

438 PCS

557.164

TC Tấm rời

1050

2.664.471

 

THÉP KHOANH :SAU BẾN K15B

DAI THANH PHAT STEEL CO

THÉP KHOANH

66 COILS

147.696

SMC STEEL CO LTD

THÉP KHOANH

514 COILS

1.080.880

THANH TIN STEEL IRON TRADING PRODUCTION CO

THÉP KHOANH

244 COILS

544.763

VINH LONG TRADING CO

THÉP KHOANH

513 COILS

1.083.020

TC Thép khoanh

1337

2.856.359

 

TÔN CUỘN /MẠ : KHO B2

JFE SHOJI STEEL VIETNAM CO (JSSV)

TÔN CUỘN

39 COILS

289.800

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN THEP PHU XUAN VIET

TÔN MẠ

20 COILS

194.674

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN THEP PHU XUAN VIET

TÔN MẠ

24 COILS

198.674

TC Tôn mạ

83

683.309

 

TÔN BĂNG :BÃI 2

VINA ONE STEEL MANUFACTURING CORPORATION

TÔN BĂNG

177 COILS

1.987.120

VINA ONE STEEL MANUFACTURING CORPORATION

TÔN BĂNG

270 COILS

3.030.660

VINA ONE STEEL MANUFACTURING CORPORATION

TÔN BĂNG

312 COILS

2.960.420

TC Tôn băng

759

7.978.200

 

TÔN NÓNG

VINH STEEL CO

TÔN NÓNG CHỐNG TRƯỢT

19 COILS

559.900

BAC NAM STEEL JSC

TÔN NÓNG CHỐNG TRƯỢT

29 COILS

852.380

BAC NAM STEEL JSC

TÔN NÓNG

38 COILS

1.108.720

BINH DUONG HOA PHAT STEEL PIPE CO

TÔN NÓNG

90 COILS

2.073.790

BINH DUONG HOA PHAT STEEL PIPE CO

TÔN NÓNG

44 COILS

1.015.960

DONG HAI STEEL TRDING CO

TÔN NÓNG

12 COILS

351.870

FORMOSA GEAR MACHINE JSC

TÔN NÓNG

36 COILS

821.680

HOA PHAT CONTAINER PRODUCTION JSC

TÔN NÓNG

85 COILS

1.769.850

KIM QUOC STEEL CO

TÔN NÓNG

130 COILS

2.988.380

NAM KIM STEEL JSC

TÔN NÓNG

46 COILS

1.000.600

NGUYEN THI STEEL JSC

TÔN NÓNG

88 COILS

2.028.210

PEB STEEL BUILDINGS CO

TÔN NÓNG

36 COILS

1.018.340

TON DONG A CORPORATION

TÔN NÓNG

227 COILS

4.920.620

VINA ONE STEEL MANUFACTURING

TÔN NÓNG

137 COILS

2.992.620

VINA ONE STEEL MANUFACTURING

TÔN NÓNG

88 COILS

2.024.110

TC Tôn nóng

1105

25.526.530

 

TỔNG CỘNG

 

7109

 

41.766.329