Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 31-5-2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TU CUONG 68 ngày 31-5-2023

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE NÓNG

JFE SHOJI TRADE VN CO LTD / TON DONG A CORP

Tole nóng

24 Cuộn

506.238

JFE SHOJI TRADE VN CO LTD / TON DONG A CORP

Tole nóng

84 Cuộn

1763.813

TON DONG A CORP

Tole nóng

32 Cuộn

713.569

TAN THANH QUYEN STEEL CO LTD

Tole nóng

34 Cuộn

477.203

SEAH STEEL VNA CORP

Tole nóng

137 Cuộn

3178.304

BAO LUAN STEEL CO LTD

Tole nóng

18 Cuộn

140.946

TC Tole nóng

329

6780.073

 

SẮT KHOANH

VINH THANH STEEL CO LTD

Sắt khoanh

273 Cuộn  

616.933

THREAD INDUSTRIES |(VN) LTD

Sắt khoanh

217 Cuộn

494.451

THANH LOI CO LTD

Sắt khoanh

90 Cuộn

203.561

SUC TRADING INVESTMENT JSC

Sắt khoanh

18 Cuộn

40.560

RICH FAME LIMITED

Sắt khoanh

25 Cuộn

57.210

POL SHENG FAS (VN) CO LTD

Sắt khoanh

324 Cuộn

736.914

MINH VUET HARWARE CO LTD

Sắt khoanh

245 Cuộn

558.066

TINH TUONG STEEL CO LTD

Sắt khoanh

229 Cuộn

521.190

TC Sắt khoanh

1421.

3228.785

 

TỔNG CỘNG

 

1750

 

10008.858