Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 31-01-2024/ 2

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TAI HARVEST ngày 31-01-2024/ 2

CONSIGNEE (MARKS)

UNIT/ Q’TY

DESCRIPTIONS

GW

 

SONVUHUY

484 COILS

GALVANIZED STEEL IN COIL

2384.908

CT TNHH MTV VIEN THEP PHU XUAN VIET

38 COILS

HOT DIPPED GALVANIZED STEEL IN COILS

410.213

VUONG STEEL

213 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL COILS

4916.390

KY DONG

171 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL COILS

5025.460

VINA ONE STEEL

18 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL COILS

356.310

TOAN THANG STEEL-LA

15 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL CHEQUERED COILS

437.420

VINH STEEL

19 COILS

HOT ROLLED CHEQUERED STEEL IN COILS

558.120

TAY NAM

230 COILS

HOT ROLLED STEEL COILS

5058.840

VUONG STEEL CO.,LTD

235 COILS

HOT ROLLED STEEL IN COILS

5102.520

TAM PHUC THANH

14 COILS

HOT ROLLED CHEQUERED STEEL IN COILS

401.090

QH PLUS

86 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS

1923.760

QH PLUS

128 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS

2919.110

VISA STEEL

142 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS

3091.780

ATAD DONG NAI

95 COILS

STEEL PLATE

404.565

HOAN PHUC

72 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS

2112.710

KY DONG

84 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS

2465.410

 

TOTAL

 

2044

 

 

37.568.606