Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 28-3-2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VIET THUAN 10-01 ngày 28-3-2023

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE NÓNG

HIEU HANH PRO TRADING MECHANICAL CO., LTD

Tole nóng

40 Cuộn

1081.220

TOAN THANG STEEL –LA JSC

Tole nóng

8 Cuộn

209.916

NAM KIM STEEL JSC

Tole nóng

25 Cuộn

563.975

SEAH STEEL VINA CORP

Tole nóng

118 Cuộn

3001.551

TC Tole nóng

191

4856.662

 

SẮT KHOANH

CO-WIN FAS INDUSTRIAL VN JSC

Sắt khoanh

668 Cuộn

1516.295

P.H.C FASTERS INDUSTRY JSC

Sắt khoanh

227 Cuộn

513.883

POL SHENG FAS (VN) CO., LTD

Sắt khoanh

479 Cuộn

1092.861

THANH LOI CO., LTD

Sắt khoanh

280 Cuộn

637.786

TTREAD INDUSTRIES (VN) CO., LTD

Sắt khoanh

280 Cuộn

636.554

TC Sắt khoanh

1934

4397.379

 

TỔNG CỘNG

 

2125

 

9254.041