Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 28-12-2021

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu DER YUONG SUNNYSKY ngày 28-12-2021

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

CTY TAX ID

THÉP HR

93 Cuộn

2053.670

CTY SMC TÂN TẠO

THÉP HR

56 Cuộn

1232.450

CTY SMC TÂN TẠO

THÉP HR

87 Cuộn

1911.835

CTY SMC TRADING

THÉP HR

147 Cuộn

3179.795

CTY SMC TRADING

THÉP HR

96 Cuộn

2094.715

 

TOTAL

 

508

 

10619.145