Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 28-01-2024/ 2

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu COS LUCKY ngày 28-01-2024/ 2

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE MẠ

MINH DUC – MINH TAM CO., LTD

Tole mạ

236 Cuộn

1.714.490

TON VIET CÓN MATERIAL TRADING PRO JSC

Role băng mạ

280 Cuộn

3.013.183

APEX SHIPPING CO., LTD/ PROCHAIN (CAMBODIA) GREEN BUILDING DESIGN CONS CO., LTD

Tole mạ

82 Cuộn

687.038

NAM HUNG METAL JSC

Tole mạ

295 Cuộn

2.502.608

CT TNHH MTV THEP PHU XUAN VIET

Tole mạ

47 Cuộn

506.483

DONG NAI BRANCH OF TAEYANG VINA CO., LTD

Tole mạ

2 Cuộn

20.234

PHU HUNG LONG MANU TRADING SERVICE CO., LTD

Tole mạ

76 Cuộn

310.627

APEX SHIPPING CO.,LTD

Tole mạ

132 Cuộn

548.426

TRINOX SAIGON CO.,LTD

Tole mạ

5 Cuộn

92.305

TC Tole mạ

1155

9395.394

 

SẮT KHOANH

CX TECHNOLOGY (VN) CORP

Sắt khoanh

120 Cuộn

255.503

CX TECHNOLOGY (VN) CORP

Sắt khoanh

108 Cuộn

229.224

VIETTY COONS STEEL CO.,LTD

Sắt khoanh

784 Cuộn

1.921.623

VIETTY COONS STEEL CO.,LTD

Sắt khoanh

827 Cuộn

2.033.826

TC Sắt khoanh

1839

4440.176

 

TOLE NÓNG

DAI PHUC TRADING AND PRO CO.,LTD

Tole nóng

77 Cuộn

2062.04

METAL ONE (VN) CO.,LTD

Tole nóng

12 Cuộn

320.12

NAM VIET STEEL TRADING CO.,LTD

Tole nóng

64 Cuộn

1.713.316

NAM VIET VUONG STEEL TRADING CO.,LTD

Tole nóng

38 Cuộn

363.420

2-9 HIGH GRADE MECHANICAL ENG CO-OP

Tole nóng

99 Cuộn

1.022.115

PHUONG VU STEEL MANU AND TRADING CO.,LTD

Tole nóng

62 Cuộn

672.235

P.M.G GAS MECHANICAL CO.,LTD

Tole nóng

99 Cuộn

821.455

P.M.G GAS MECHANICAL CO.,LTD

Tole nóng

62 Cuộn

509.230

TC Tole nóng

513

7483.931

 

SẮT ỐNG

CHARM MING (VN) CO.,LTD

Sắt ống

610 ÓC

212.896

MINH VIET ENG & CONS JSC

Sắt ống

138 PKGS

111.92616

TC Sắt ống

748

324.82216

 

SẮT U

MINH TIEN TRADING AND PRO CO., LTD

Sắt U

128 Kiện

323.387

MINH TIEN TRADING AND PRO CO., LTD

Sắt U

125 Kiện

369.381

DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD

Sắt U

83 Kiện

282.131

TAM PHUC THANH TRADING COMPANY LIMITED

Sắt U

68 Kiện

328.550

TC Sắt U

404

1303.449

 

TẤM KIỆN

BMB AND A JSC

Tấm kiện

180 Kiện

789.815

MI-JACK VIET NAM CO., LTD

Tấm kiện

10 Kiện

54.165

TC Tấm kiện

190

843.98

 

TẤM RỜI

STEEL BUILDER JSC

Tấm rời

425 PCS

1.354.450

TRUNG TIN KIM STEEL AND TRADING CO., LTD

Tấm rời

85 PCS

308.032

TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD

Tấm rời

191 PCS

765.479

ZAMIL STEEL BUILDINGS VN CO., LTD

Tấm rời

493 PCS

1.650.751

CITICOM COMMERCIAL JSC

Tấm rời

181 PCS

581.220

CT TNHH TM DV THEP PHUC HA

Tấm rời

102 PCS

342.128

FICO CORP -JSC

Tấm rời

212 PCS

732.123

TC Tấm rời

1689

5.734.183

 

SẮT ĐƯỜNG RÂY

TU CUONG TRADING AND SER PRO CO., LTD

Đường ray

37 Kiện

111.260

 

SẮT V + SẮT H

MINH TIEN TRADING AND SER PRO CO., LTD

Sắt các loại

37 Kiện

175.896

 

SẮT LÒNG MÁNG

SAIGON FORMED STEEL CO., LTD

Sắt lòng máng

106 Kiện

353.256

 

SẮT HÌNH

TRUNG TIN KIM STEEL AND TRADING CO., LTD

Sắt hình

40 Kiện

63.740

TIEN LEN STEEL CORP JSC

Sắt hình

116 Kiện

703.564

TC Sắt hình

156

767.304

 

SẮT BÓ TRÒN

TIEN LEN STEEL CORP JSC

Sắt bó tròn

170 Kiện

378.458

 

TỔNG CỘNG

 

7094

 

31.685.889