Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 26-3-2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VIMC BRAVE ngày 26-3-2023

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE NÓNG

NGUYEN TIN STEEL JSC

Tole nóng

140 Cuộn

3080.55

TAY NAM STEEL JSC

Tole nóng

41 Cuộn

1192.09

CTY TNHH SX & TM THEP TRUNG TIN KIM

Tole nóng

10 Cuộn

295.15

CTY TNHH SX & TM THEP TRUNG TIN KIM

Tole nóng

26 Cuộn

766.11

BINH DUONG HOA PHAT STEEL PIPE CO., LTD

Tole nóng

111 Cuộn

2447.99

TVP STEEL JSC

Tole nóng

91 Cuộn

1970.5

TVP STEEL JSC

Tole nóng

130 Cuộn

2855.75

NAM SON STEEL CORP

Tole nóng

90 Cuộn

1977.82

NAM SON STEEL CORP

Tole nóng

122 Cuộn

2721.83

VUONG STEEL CO., LTD

Tole nóng

208 Cuộn

4562.41

TAY NAM STEEL MANU AND TRADING CO., LTD

Tole nóng

124 Cuộn

2721.93

NAM VIET STEEL TRADINH CO., LTD

Tole nóng

33 Cuộn

971.89

TOP PRO STEEL JSC

Tole nóng

69 Cuộn

1504.18

VINA ONE STEEL MANU CORP

Tole nóng

124 Cuộn

2707.51

CTY TNHH MUOI PHONG

Tole nóng

31 Cuộn

891.4

P.M.G GAS MECHANICAL CO., LTD

Tole nóng

50 Cuộn

417.42

TC Tole nóng

1400

31084.53

 

TOLE NÓNG SECOND

PHUONG VU STEEL MANU TRADING CO., LTD

Tole nóng Secondary

38 Cuộn

582.14

 

TOLE MẠ

SONG THAN STEEL CO., LTD

Tole mạ

249 Cuộn

969.553

NGUYEN TIN STEEL JCS

Tole mạ

111 Cuộn

702.317

PHUONG NAM 3 STEEL CO., LTD

Tole mạ

113 Cuộn

1009.993

PHUONG NAM 3 STEEL CO., LTD

Tole mạ

121 Cuộn

999.762

PHUONG NAM 3 STEEL CO., LTD

Tole mạ

121 Cuộn

1004.998

APEX SHIPPING CO., LTD/ PROCHAIN (CAMBODIA) GREEN BUILDING SESIGN CONS CO., LTD

Tole mạ

121 Cuộn

1005.676

ISI STEEL CO., LTD/ APEX SHIPPING CO., LTD

Tole lạnh lớn

94 Cuộn

1971.9

ISI STEEL CO., LTD/ APEX SHIPPING CO., LTD

Tole lạnh lớn

94 Cuộn

1983.97

ISI STEEL CO., LTD/ SONVUHUY IMP EXP SERVICE CO., LTD

Tole lạnh lớn

96 Cuộn

2032.79

ISI STEEL CO., LTD/ SONVUHUY IMP EXP SERVICE CO., LTD

Tole lạnh lớn

96 Cuộn

2030.81

TC Tole mạ

1216

13711.769

 

TỔNG CỘNG

 

1254

 

45378.439