Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 26-12-2021 / 3

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu PHU THANH ngày 26-12-2021

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

CTY TNHH MTV ONG THEP HOA PHAT BINH DUONG

Tole nóng

158 Cuộn

3614.87

SMC TAN TAO CO., LTD

Tole nóng

128 Cuộn

2989.37

VINA ONE STEEL MANU CORP

Tole nóng

85 Cuộn

1710.99

TON DONG A CORP

Tole nóng

149 Cuộn

3170

CTY TNHH NIPPON STEEL TRADING VN

Tole nóng

83 Cuộn

1937.93

QUANG MUOI CO., LTD

Tole nóng

82 Cuộn

1926.89

CITICOM COMMERCIAL JSC

Tole nóng

60 Cuộn

1407.65

CITICOM COMMERCIAL JSC

Tole nóng

10 Cuộn

240.89

CT TNHH SX & TM THÉP TRUNG TIN KIM

Tole nóng

13 Cuộn

308.81

 

TỔNG CỘNG

 

768

 

17307.4