Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 26-12-2021

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu NEW ENERGY ngày 26-12-2021 

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

SẮT KHOANH

RICH FAME LIMITED

Sắt khoanh

39 Cuộn

51.499

THREAD INDUSTRIES ( VN ) LTD

Sắt khoanh

375 Cuộn

841.29

CHOSUN VINA CO , LTD

Sắt khoanh

79 Cuộn

175.644

HYUNDAI WELDING  VINA CO ,LTD

Sắt khoanh

206 Cuộn

464.185

METAL ONE ( VN) CO,LTD

Sắt khoanh

253 Cuộn

568.225

TC

952

2100.843

 

TOLE NÓNG

 

 

 

JFE SHOJI TRADE VN CO ,LTD / TON DONG A CORP

Tole nóng

196 Cuộn

4711.302

NAM KIM STEEL JSC

Tole nóng

80 Cuộn

1894.585

NAM KIM STEEL JSC

Tole nóng

102 Cuộn

2363.194

NAM KIM STEEL JSC

Tole nóng

58 Cuộn

1371.526

NAM KIM STEEL JSC

Tole nóng

16 Cuộn

287.267

QH PLUS CORP

Tole nóng

42 Cuộn

961.999

TTQ INVESMENT & COMMERICAL

Tole nóng nhỏ

10 Cuộn

91.37

TC

504

11681.243

 

TỔNG CỘNG

 

1456

 

13782.086