Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 26-11-2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu GOLDEN MARINE ngày 26-11-2023

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE MẠ

MINH DUC MINH TAM CO., LTD

Tole mạ

190 Cuộn

1578.173

PHUONG NAM 3 STEEL CO., LTD

Tole mạ

120 Cuộn

1.001.449

PHUONG NAM 3 STEEL CO., LTD

Tole mạ

119 Cuộn

1.004.957

VINA ONE STEEL MANU CORP

Tole mạ

158 Cuộn

1.710.488

VINA ONE STEEL MANU CORP

Tole mạ

162 Cuộn

1752.742

VINA ONE STEEL MANU CORP

Tole mạ

143 Cuộn

1543.694

AVT MULTI MODAL TRANSPORT CO.,LTD

Tole băng mạ

46 Cuộn

166.859

TC Tole mạ

938

8758.362

 

TOLE NÓNG

SMC STEEL MECHANICAL CO.,LTD

Tole nóng

118 Cuộn

2688.9

SMC STEEL MECHANICAL CO.,LTD

Tole nóng

80 Cuộn

1812.4

VISA STEEL MANU TRADING AND IM –EX CO.,LTD

Tole nóng

46 Cuộn

1003.75

HOAN PHUC TRADING JSC

Tole nóng

59 Cuộn

1725.16

FORMOSA GEAR MACHINE CO., LTD

Tole nóng

44 Cuộn

1.000.050

TAY NAM STEEL JSC

Tole nóng

74 Cuộn

2166.7

BINH DUONG HOA PHAT STEEL PIPE CO., LTD

Tole nóng

177 Cuộn

3946.91

2.9 HIGH GRADE MECHANICAL ENG CO-OP

Tole nóng

46 Cuộn

1006.88

KY DONG STEEL CO., LTD

Tole nóng

23 Cuộn

628.590

TC Tole nóng

667

15979.34

 

BĂNG NÓNG

VINA ONE STEEL MANU CORP

Băng nóng

624 Cuôn

5927.7

 

SẮT KHOANH

UNITED MECHANICAL CO., LTD

Sắt khoanh

240 Cuộn

506.080

PHUONG VU STEEL MANU AND TRADING CO., LTD

Sắt khoanh

480 Cuộn

1.015.380

POVINA STEEL JSC

Sắt khoanh

249 Cuộn

522.47

TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD

Sắt khoanh

957 Cuộn

2.009.730

TC Sắt khoanh

1926

4053.66

 

SẮT CÁC LOẠI

AVT MUL TI MODAL TRANSPORT CO., LTD

Sắc các loại

79 PKGS

319.84

 

TẤM RỜI

QH PLUS CORP

Tấm rời

254

1203.14

 

SẮT LÒNG MÁNG

TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD

Sắt lồng máng

57 Kiện

208.164

 

TỔNG CỘNG

 

4545

 

36.450.206