Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 25-11-2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu STAMINA SW ngày 25-11-2022

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

QH PLUS CORPORATION

TÔN NÓNG SECONDARY

142 COILS

2.342.954

QH PLUS CORPORATION

TÔN NÓNG SECONDARY

45 COILS

822.281

QH PLUS CORPORATION

TÔN NÓNG

404 COILS

6.747.399

QH PLUS CORPORATION

TÔN NÓNG

47 COILS

780.756

 

TỔNG CỘNG

 

638

 

10.693.390