Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 25-10-2022 / 3

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu HAO QIANG 57 ngày 25-10-2022 / 3

CONSIGNEE (MARKS)

UNIT/ Q’TY

DESCRIPTIONS

GW

 

TRINOX SAIGON

15 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

314.050

TRINOX SAIGON

8 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

42.010

MINH AN PHAT

2 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

21.255

YGS VINA

44 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

467.325

VINLONG STAINLESS

17 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

363.235

VINLONG STAINLESS

40 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

616.645

KHA HOANG MINH

6 COILS

PRIME HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS

63.485

GIA ANH HUNG YEN

12 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS

127.780

POSCO VST

39 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS

753.755

POSCO VIETNAM

19 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS

353.570

VIET NAM ITALINOX

8 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS

139.145

 

TOTAL

 

210

 

 

3.262.255