Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 24-7-2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu YIN NIAN ngày 24-7-2022

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE MẠ

HYUNDAI WELDING VINA CO.,LTD

Tole lạnh

38 Cuộn

512.678

DONG NAI TON CO., LTD

Tole mạ

248 Cuộn

998.618

HUISHAN (VIETNAM) METAL PRODUCTS CO., LTD

Tole mạ

84 Cuộn

958.28

DONG NAI BRANCH OF TAEYANG VINA CO., LTD

Tole mạ

8 Cuộn

121.305

SY STEEL VINA JSC

Tole mạ

18 Cuộn

154.949

KIM QUANG TRADING AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD

Tole mạ

139 Cuộn

774.941

KIM QUANG TRADING AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD

Tole mạ

113 Cuộn

806.401

KIM QUANG TRADING AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD

Tole mạ

136 Cuộn

1039.70

KIM QUANG TRADING AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD

Tole mạ

127 Cuộn

984.177

KIM QUANG TRADING AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD

Tole mạ

113 Cuộn

828.1

KIM QUANG TRADING AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD

Tole mạ

144 Cuộn

944.201

KIM QUANG TRADING AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD

Tole mạ

59 Cuộn

433.225

TUAN VO STEEL CO., LTD

Tole mạ

350 Cuộn

1554.01

NGUYEN KHA STEEL TRADING- PRODUCING CO., LTD

Tole mạ

96 Cuộn

509

GLOBAL A &B INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED COMPANY/ KIM SENG HUAT HARDWARE PTE LTD

Tole mạ

44 Cuộn

455.1

PHU XUAN VIET

Tole mạ

50 Cuộn

598.275

PHU XUAN VIET

Tole mạ

72 Cuộn

810.08

HOANG SON TECHNOLOGY TRADING CO., LTD

Ống

15 pkgs

99.14

 

THÉP HÌNH + ĐƯỜNG RÂY + V + ỐNG

SHARK LOGISTICS CO., LTD

Sắt hình

57 Kiện

103.509

 

THÉP HÌNH

TOAN THANG STEEL LA JSC

Sắt hình

42 Kiện

260.064

 

TẤM RỜI

ZAMIL STEEL BUILDINGS VN CO., LTD

Tấm rời

16 PCS

73.476

HONG NHUT THERMAL AND REFRIGERATION ENG CO., LTD

Tấm rời

37 PKGS

124

VNSTEEL- HOCHIMINH CITY METAL CORP

Tấm rời

15 PCS

141.3

VITICOM COMMERCIAL JSC

Tấm rời

157 PCS

475.886

PEB STEEL BUILDINGS CO., LTD

Tấm rời

316 PCS

1293.418

SOUTHERN PETROLEUM CONSTRUCTION J S COMPANY

Tấm rời

17 PKGS

5.85

VIET A PRO TRADING SERVICE TECHOLOGY CORP

Tấm rời

26 PKGS

98.1

HOAN PHUC TRADING JSC

Tấm rời

302 PCS

969.132

TC Tấm rời

886

3225.162

 

SẮT ỐNG

GIA TAN WATER JOINT STOCK CO., LTD

Sắt ống

1067 pkgs

971.792

SCT LOGISTICS JSC

Sắt ống

132 pcs

186.527

ALPHA HEAVY INDUSTRIES JSC

Sắt ống

90 kiện

173.66

DUTACO TRADING PRO CO., LTD

Sắt ống

71 kiện

120.603

TRAN ANH STEEL CO., LTD

Sắt ống

113 kiện

181.754

VIET WATER AND ENVIRONMENT SOLUTIONS CO., LTD

Sắt ống

104 kiện

150.03688

NGUYEN TRAN STEEL JSC

Sắt ống

258 kiện

426.868

KIM KHI VIET THANH CO., LTD

Sắt ống

123 kiện

211.178

MCL (VN) CO., LTD

Sắt ống

22 kiện

61.96

VIET METAL IM AND EX CO., LTD

Sắt ống

66 kiện

102.74

VIET METAL IM AND EX CO., LTD

Sắt ống

23 kiện

46.57

TRANG TRUNG AN STEEL CO., LTD

Sắt ống

42 kiện

159.526

PETROVIETNAM COATING JSC

Sắt ống

769 kiện

1177.842

TC Sắt ống

2880

3971.0569

 

ỐNG VUÔNG

HUONG DAT TRADING AND SERVICES CO., LTD

Ôngs vuông

117 Kiện

217.85

 

SẮT BÓ TRÒN

KIM KHI VIET THANH CO., LTD

Sắt bó tròn

31 Kiện

73.115

VIETNAM CASITING FORGE PRECISION CO., LTD

Sắt bó tròn

13 Kiện

20.41

VIETNAM CASITING FORGE PRECISION CO., LTD

Sắt bó tròn

55 Kiện

93.76

TC Sắt bó tròn

99

187.285