Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 24-7-2022/ 5

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu YIN NIAN ngày 24-7-2022/ 5

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE MẠ

HYUNDAI WELDING VINA CO., LTD

Tole mạ

38 Cuộn

512.678

DONG NAI TON CO., LTD

Tole mạ

248 Cuộn

998.618

HUISHAN (VIETNAM) METAL PRODUCTS CO., LTD

Tole mạ

84 pkgs

958.28

DONG NAI BRANCH OF TAEYANG VINA CO., LTD

Tole mạ

8 Cuộn

121.305

SY STEEL VINA JSC

Tole mạ

18 Cuộn

154.949

KIM QUANG TRADING AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD

Tole mạ

139 Cuộn

774.941

KIM QUANG TRADING AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD

Tole mạ

113 Cuộn

806.401

KIM QUANG TRADING AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD

Tole mạ

136 Cuộn

1039.70

KIM QUANG TRADING AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD

Tole mạ

127 Cuộn

984.177

KIM QUANG TRADING AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD

Tole mạ

113 Cuộn

828.1

KIM QUANG TRADING AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD

Tole mạ

144 Cuộn

944.201

KIM QUANG TRADING AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD

Tole mạ

59 Cuộn

433.225

TUAN VO STEEL CO., LTD

Tole mạ

350 Cuộn

1554.01

NGUYEN KHA STEEL TRADING – PRODUCING CO., LTD

Tole mạ

96 Cuộn

509

GLOBAL A&B INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED COMPANY/ KIM SENG HUAT HARDWARE PTE LTD

Tole mạ

44 Cuộn

455.1

PHU XUAN VIET

Tole mạ

50 Cuộn

598.275

PHU XUAN VIET

Tole mạ

72 Cuộn

810.08

 

ỐNG

HOANG SON TECHNOLOGY TRADING CO., LTD

ỐNG

15 PKGS

99.14

 

THÉP HÌNH

TOAN THANG STEEL –LA JSC

SẮT HÌNH

42 KIỆN

260.064

 

TẤM RỜI

ZAML STEEL BUILDINGS VN CO., LTD

Tấm rời

16 Pcs

73.476

HONG NHUT THERMAL AND REFRGERATION ENG CO., LTD

Tấm rời

37 Pkgs

124

VNSTEEL- HOCHIMINH CITY METAL CORP

Tấm rời

15 Pcs

141.3

CITICOM COMMERCIAL JSC

Tấm rời

157 Pcs

472.886

PEB STEEL BUILDING CO LTD

Tấm rời

316 Pcs

1293.418

SOUTHERN PETROLEUM CONSTRUCTION J.S COMPANY

Tấm rời

17 Pcs

52.85

VIET A PRO TRADING SERVICE TECHNOLOGY CORP

Tấm rời

26 Pcs

98.1

HOAN PHUC TRADING JSC

Tấm rời

302 Pcs

969.132

 

TC Tấm rời

 

886

 

3225.162

 

SẮT BÓ TRÒN

KIM KHI VIET THANH CO., LTD

Sắt bó tròn

31 Kiện

73.115

VIETNAM CASTING FORGE PRECISION LTD

Sắt bó tròn

13 Kiện

20.41

VIETNAM CASTING FORGE PRECISION LTD

Sắt bó tròn

55 Kiện

93.76

TC Sắt bó tròn

99

187.285

 

TỔNG CỘNG

 

9076

 

39914.49146