Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 24-6-2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu YIN NENG ngày 24-6-2022

CONSIGNEE (MARKS)

UNIT/ Q’TY

DESCRIPTIONS

GW

 

VUONG STEEL

203 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS

4902.495

VUONG STEEL

209 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS

4976.625

MAN KIM

73 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS

1775.675

MAN KIM

333 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS

8014.356

MAN KIM

420 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS

9870.750

HYUNDAI WELDING VINA

6 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS

52.985

HYUNDAI WELDING VINA

98 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS

871.051

T.A VIETNAM

18 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS

116.065

SAMHWAN VINA

31 COILS

COLD ROLLED STEEL IN COILS

718.972

SAIGON STEEL

22 COILS

PRIME ELECTROGALVANIZED STEEL IN COIL

179.430

SAIGON STEEL

24 COILS

NON GRAIN ORIENTED ELECTRICAL SILICON STEEL IN COIL

212.802

POSCO VIETNAM

31 COILS

COLD ROLLED NON ORIENTED ELECTRICAL STEEL IN COIL

204.964

TOTAL

1468

 

31.896.182