Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 23-5-2023 / 2

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu ATN COEAN 79 ngày 23-5-2023 / 2

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE NÓNG

JFE SHOJI TRADE VN CO., LTD/ TON DONG A CORP

Tole nóng

210 Cuộn

4421.160

JFE SHOJI TRADE VN CO., LTD/ TON DONG A CORP

Tole nóng

194 Cuộn

4.212.008

TON DONG A CORP

Tole nóng

13 Cuộn

292.216

TON DONG A CORP

Tole nóng

67 Cuộn

1.495.314

TC Tole nóng

484

10.420.698

 

SẮT KHOANH

CHOSUN VINA CO., LTD/ POSCO INTERNATIONAL VN CO., LTD

Sắt khoanh

114 Cuộn

261.27

HYOSUNG VIETNAM CO., LTD

Sắt khoanh

144 Cuộn

291.6

CT CP NAM VIET

Sắt khoanh

37 Cuộn

84.478

RICH FAME LIMITED

Sắt khoanh

484 Cuộn

1109.69

SMC TRADING INVESTMENT JSC

Sắt khoanh

76 Cuộn

174.171

CT TNHH THANH LOI

Sắt khoanh

5 Cuộn

11.459

TRANG BANG STEEL CO., LTD

Sắt khoanh

57 Cuộn

129.782

TC Sắt khoanh

917

2062.45

 

TỔNG CỘNG

 

1401

 

12.483.148