Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 23-4-2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu YIN FU ngày 23-4-2022

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

TOLE NÓNG

KIM QUOC STEEL CO., LTD

Tole nóng

206 Cuộn

4701.91

KIM QUOC STEEL CO., LTD

Tole nóng

206 Cuộn

4709.36

KIM QUOC STEEL CO., LTD

Tole nóng

207 Cuộn

4781.24

KIM QUOC STEEL CO., LTD

Tole nóng

207 Cuộn

4786.96

KIM QUOC STEEL CO., LTD

Tole nóng

206 Cuộn

4767.9

KIM QUOC STEEL CO., LTD

Tole nóng

205 Cuộn

4754.81

VUONG STEEL CO., LTD

Tole nóng

216 Cuộn

5004.29

VUONG STEEL CO., LTD

Tole nóng

216 Cuộn

4978.01

TỔNG CỘNG

1669

38484.48