Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 23-4-2022 / 2

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu ASIAN TRIUMHP ngày 23-4-2022 / 2

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

TAY NAM STEEL JSC

TÔN NÓNG

105 COILS

2.811.550

TAY NAM STEEL JSC

TÔN NÓNG

4 COILS

81.860

TAY NAM STEEL JSC

TÔN NÓNG

75 COILS

2.021.360

TỔNG CỘNG

184 COILS

4.914.770