Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 23-3-2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu MING HUA ngày 23-3-2023

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE MẠ

APEX SHIPPING CO., LTD/ PROCHAIN (CAMBODIA) GREEN BUILDING DESGN CONS CO., LTD

Tole mạ

363 Cuộn

2157.463

SHARK LOGISTICS CO., LTD

Tole mạ

116 Cuộn

510.893

SONG THAN STEEL CO., LTD

Tole mạ

255 Cuộn

920.994

DONG NAI TON CO., LTD

Tole mạ

94 Cuộn

330.14

DONG NAI BRANCH OF TAEYANG VINA CO., LTD

Tole mạ

14 Cuộn

125.526

DONG NAI TON CO., LTD

Tole mạ

174 Cuộn

669.242

TRINOX SAIGON CO., LTD

Tole mạ

6 Cuộn

60.66

TC Tole mạ

1022

4774.918

 

TOLE NÓNG

PEB STEEL BUILDINGS CO., LTD

Tole nóng

37 Cuộn

996.67

QH PLUS CORP

Tole nóng

6 Cuộn

164.27

BMB AND A JSC

Tole nóng

26 Cuộn

700.343

BMB AND A JSC

Tole nóng

18 Cuộn

478.561

NAM VIET STEEL TRADING CO., LTD

Tole nóng

24 Cuộn

646.215

QUANG MUOI CO., LTD

Tole nóng

72 Cuộn

1935.554

TC Tole nóng

183

4921.613

 

SẮT KHOANH

CTY TNHH THEP PHU XUAN VIET

Sắt khoanh

289 Cuộn

628

 

SẮT ỐNG

CHARM MING (VN) CO., LTD

Sắt ống

527 PCS

187.984

HUONG DAT TRADING AND SERVICES CO., LTD

Sắt ống

127 KIỆN

195.407

BENKAN VN ONE MEMBER LIMITED LIABILTY COMPANY

Sắt ống

336 PCS

113.888

TC Sắt ống

990

497.279

 

TẤM RỜI

BAC VIET STEEL PRODUCE AND COMMERCE

Tấm rời

17 PCS

129.996

BAC VIET STEEL PRODUCE AND COMMERCE

Tấm rời

124 PCS

440.47

BAC VIET STEEL PRODUCE AND COMMERCE

Tấm rời

133 PCS

435.768

THANH HA INVESTMENT TM COMPANY LIMITED

Tấm rời

156 PCS

494.742

STEEL BUILDER JSC

Tấm rời

337 PCS

1197.615

IPC SAIGON STEEL CO., LTD

Tấm rời

3 PCS

13.188

IPC SAIGON STEEL CO., LTD

Tấm rời

233 PCS

763.97

IPC SAIGON STEEL CO., LTD

Tấm rời

178 PCS

546.36

IPC SAIGON STEEL CO., LTD

Tấm rời

130 PCS

558.604

IPC SAIGON STEEL CO., LTD

Tấm rời

12 PCS

34.668

VNSTEEL – HOCHIMINH CITY METAL CORP

Tấm rời

3 PCS

28.26

VNSTEEL – HOCHIMINH CITY METAL CORP

Tấm rời

129 PCS

551.068

HIEU HANH PRO TRADING MECHANICAL CO., LTD

Tấm rời

70 PCS

271.674

CITICOM COMMERCIAL JSC

Tấm rời

156 PCS

601.94

QUANG MUOI C., LTD

Tấm rời

168 PCS

530.91

HOAN PHUC TRADING JSC

Tấm rời

10 PCS

108.33

HOAN PHUC TRADING JSC

Tấm rời

107 PCS

553.139

TRUNG TIN KIM STEEL AND TRADING CO., LTD

Tấm rời

121 PCS

455.739

SMC STEEL MECHANICAL CO., LTD

Tấm rời

196 PCS

718.938

SMC TRADING INVESTMENT JSC

Tấm rời

269 PCS

939.55

TC Tấm rời

2552

9374.929

 

SẮT HÌNH

BAC VIET STEEL PRODUCE AND COMMERCE

Sắt hình

278 PCS

463.68

SAIGON STEEL INDUSTRY JSC

Sắt hình

104 PCS

206.3

MINH TIEN TRADING AND PRO CO., LTD

Sắt hình

198 PCS

434.700

ISTEEL CO., LTD

Sắt hình

20 PCS

126.72

MY INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD

Sắt hình

24 PCS

117.6

TC Sắt hình

624

1258.000

 

SẮT BÓ TRÒN

2-9 HIGH GRADE MECHANICAL ENG CO., LTD

Sắt bó tròn

122 Kiện

343.64

WONIL STEEL VINA CO., LTD

Sắt bó tròn

49 Kiện

108.506

TC Sắt bó tròn

171

452.146

 

SẮT XÂY DỰNG

MINH VIET ENG & CONS JSC

Sắt xây dựng

3 Kiện

45

 

SẮT ĐƯỜNG RÂY

TRAN ANH STEEL CO., LTD

Sắt đường rây

38 Kiện

118.22

 

TỔNG CỘNG

 

5872

 

22.070.105