Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 23-12-2021

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TAN THUY 6868 ngày 23-12-2021

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE NÓNG

TIEN LEN STEEL CORP JSC

Tole nóng

79 Cuộn

1868.1

KY DONG STEEL CO., LTD

Tole nóng

43 Cuộn

1006.75

KY DONG STEEL CO., LTD

Tole nóng

35 Cuộn

806.25

CTY TNHH MTV ONG THEP HOA PHAT BINH DUONG

Tole nóng

51 Cuộn

1217.77

TON DONG A CORP

Tole nóng

67 Cuộn

1558.22

CTY TNHH MTV ONG THEP HOA PHAT BINH DUONG

Tole nóng

35 Cuộn

804.09

 

TỔNG CỘNG

 

310

 

7261.18