Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 23-11-2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu SUNNY WIND ngày 23-11-2023 

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

CTY CSGT

THÉP CR

1 Cuộn

7.892

CTY CSGT

THÉP CR

2 Cuộn

13.602

CTY TOKYO ROPE

THÉP KHOANH

100 Cuộn

205.528

CTY CSGT

THÉP MẠ

3 Cuộn

18.770

CTY GC & DV THÉP SÀI GÒN

THÉP MẠ

3 Cuộn

19.640

CTY GC & DV THÉP SÀI GÒN

THÉP MẠ

3 Cuộn

13.180

CTY GC & DV THÉP SÀI GÒN

THÉP CR

1 Cuộn

14.465

CTY GC & DV THÉP SÀI GÒN

THÉP CR

62 Cuộn

480.800

CTY GC & DV THÉP SÀI GÒN

THÉP CR

3 Cuộn

21.756

CTY JFE SHOJI

THÉP MẠ

138 Cuộn

1219.990

CTY JFE SHOJI

THÉP CR

7 Cuộn

58.070

CTY MARUICHI SUN STEEL MARUICHI

THÉP HR

27 Cuộn

510.500

CTY JFE SHOJI

THÉP MẠ

3 Cuộn

22.200

CTY JFE SHOJI

THÉP MẠ

13 Cuộn

107.690

CTY GC & DV THÉP SÀI GÒN

THÉP MẠ

2 Cuộn

16.370

CTY GC & DV THÉP SÀI GÒN

THÉP MẠ

32 Cuộn

246.060

CTY GC & DV THÉP SÀI GÒN

THÉP HR

11 Cuộn

106.090

CTY SOUTHERN PETROLEUM

 

65 Cuộn

174.200