Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 23-11-2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VIET THUAN 12-01 ngày 23-11-2022

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE NÓNG

190 JSC

Tole nóng

43 Cuộn

1014.836

MARUICHI SUN STEEL JSC/ TOYOTA TSSHO VN CO., LTD

Tole nóng

222 Cuộn

4590.654

TC Tole nóng

265

5605.49

 

SẮT KHOANH

CHOSUN VINA CO., LTD/ POSCO INTERNATIONAL VN CO., LTD

Sắt khoanh

156 Cuộn

356.956

CO-WIN FAS INDUSTRIAL VN JSC

Sắt khoanh

891 Cuộn

2021.788

F.H.C FAS INDUSTRY JSC

Sắt khoanh

224 Cuộn

500.843

VINH THANH STEEL CO., LTD

Sắt khoanh

275 Cuộn

628.605

CTY TNHH THANH LOI CO.,LTD

Sắt khoanh

91 Cuộn

208.505

KAO-MENG MACHINERY (VN) CO., LTD

Sắt khoanh

86 Cuộn

194.95

TC Sắt khoanh

1723

3911.647

 

TỔNG CỘNG

 

1988

 

9517.137