Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 23-11-2021

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TAN THUY 6868 ngày 23-11-2021

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

 

TRỌNG LƯỢNG

 

CTY TNHH MTV ONG THEP HOA PHAT BINH DUONG

Tole nóng

2 Cuộn

39.800

CTY TNHH MTV ONG THEP HOA PHAT BINH DUONG

Tole nóng

2 Cuộn

44.890

CTY TNHH THEP KY DONG

Tole nóng

50 Cuộn

1213.820

CTY CO PHAN TM VÀ DAU TU HOA PHUC

Tole nóng

41 Cuộn

990.190

TY CO PHAN THEP KY NAM

Tole nóng

28 Cuộn

680.200

CTY TNHH THEP KY DONG

Tole nóng

130 Cuộn

3118.220

CTY TNHH MTV SMC TAN TAO

Tole nóng

50 Cuộn

1203.940

 

TỔNG CỘNG

 

303

 

7291.060