Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 22-4-2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu OCEAN SPRING ngày 22-4-2022

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

TOLE NÓNG

CTY TNHH SX & TM THEP TRUNG TIN KIM

Tole nóng

1 Cuộn

29.79

CITICOM COMMERCIAL JSC

Tole nóng

5 Cuộn

145.04

SMC STEEL CO., LTD

Tole nóng

30 Cuộn

887.16

IPC SAIGON STEEL CO., LTD

Tole nóng

34 Cuộn

1011.75

IPC SAIGON STEEL CO., LTD

Tole nóng

34 Cuộn

1008.94

QH PLUS CORP

Tole nóng

62 Cuộn

1848.78

DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD

Tole nóng

21 Cuộn

615.1

I STEEL VN JSC

Tole nóng

10 Cuộn

296.88

VNSTEEL- HOCHIMINH CITY

Tole nóng

1 Cuộn

29.88

VNSTEEL- HOCHIMINH CITY

Tole nóng

32 Cuộn

944.38

MARUBENI- ITOCHU STEEL VN CO., LTD

Tole nóng

34 Cuộn

1010.22

THIEN LOC PHAT INVESTMENT TRADING SERVICE PRO CO., LTD

Tole nóng

91 Cuộn

2700.96

TC Tole nóng

355

10528.88

TOLE MẠ

JFE SHOJI STEEL VN CO., LTD

Tole lanh

39 Cuộn

301.15

VU KHANG SHIPPING CO., LTD

Tole mạ

556 Cuộn

2712.56

HUNG DONG PHAT CO., LTD

Tole tráng dầu

15 Cuộn

186.09

TC Tole mạ

610

3199.8

BĂNG NÓNG

NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC

Băng nóng

252 Cuộn

1819.86

NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC

Băng nóng

384 Cuộn

2766.82

NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC

Băng nóng

312 Cuộn

2365.36

NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC

Băng nóng

276 Cuộn

1971.72

NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC

Băng nóng

144 Cuộn

1041.36

VTS STEE MANU TRADING AND SERVICE JSC

Băng nóng

144 Cuộn

1024.3

VTS STEE MANU TRADING AND SERVICE JSC

Băng nóng

144 Cuộn

1036.88

TAY NAM STEEL MANU AND TRADING CO., LTD

Băng nóng

180 Cuộn

1289.18

VINA ONE STEEL MANU CORP

Băng nóng

264 Cuộn

1906.98

I STEEL VN JSC

Băng nóng

68 Cuộn

480.34

TC Băng nóng

2168

15702.8

TỔNG CỘNG

3133

29431.48