Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 22-12-2021

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu HAI NAM 39 ngày 22-12-2021

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

TOLE NÓNG

CITICOM COMMERCIAL JSC

Tole nóng

10 Cuộn

272.99

HUNG DONG PHAT ONE MEMBER CO,LTD  

Tole nóng

5 Cuộn

103.125

JFE SHOJI TRADE VN. LTD /RONDONG A CORP

Tole nóng

160 Cuộn

3566.08

TIEN LEN STEEL CORP JSC / METAL ONE ( VN ) CO, LTD

Tole nóng

9 Cuộn

217.223

METAL ONE (VN) CO, LTD / TOAN THANG STEEL TRADING

Tole nóng

16 Cuộn

437.657

SEAH STEEL VINA CORP

Tole nóng

127 Cuộn

3185.004

SEAH STEEL VINA CORP

Tole nóng

2  Cuộn

47.214

TOAN THANG STEEL-LA JSC

Tole nóng

15 Cuộn

408.52

TON DONG A CORP

Tole nóng

164 Cuộn

3691.333

TON DONG A CORP

Tole nóng

11 Cuộn

173.017

NAM KIM STEEL JSC

Tole nóng

744 Cuộn

15768.333

NAM KIM STEEL JSC

Tole nóng

25 Cuộn

563.74

 

TỔNG CỘNG

 

1288

 

28434.236