Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 22-11-2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu SAKURA FORTUNE ngày 22-11-2023

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE NÓNG

VUONG STEEL CO., LTD

Tole nóng

287 Cuộn

4.511.979

 

TẤM RỜI

VUONG STEEL CO., LTD

Tấm rời

457 PCS

1045.958

 

TỔNG CỘNG

 

744

 

5.557.937