Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 21-9-2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu SHOU CHEN SHAN ngày 21-9-2023

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

BĂNG NÓNG

VINA ONE STEEL MANU CORP

Băng nóng

270 Cuộn

3049.960

VINA ONE STEEL MANU CORP

Băng nóng

90 Cuộn

1014.4

TC Băng nóng

360

4064.36

 

TOLE NÓNG

STAVIAN INDUSTRIAL METAL JSC

Tole nóng

99 Cuộn

2900.22

TAY NAM STEEL JSC

Tole nóng

50 Cuộn

1487.49

TC Tole nóng

149

4387.71

 

TỔNG CỘNG

 

509

 

8452.07