Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 21-6-2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu YIN LU ngày 21-6-2022

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE NÓNG

VISA STEEL MANU TRADING AND IM- EX CO., LTD

Tole nóng

45 Cuộn

977.42

TOAN THANG STEEL LA JSC

Tole nóng

34 Cuộn

1012.57

TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD

Tole nóng

32 Cuộn

944.14

TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD

Tole nóng

34 Cuộn

1011.06

2-9 HIGH GRADE MECHANICAL ENG CO-OP

Tole nóng

17 Cuộn

503.59

NAM VIET STEEL TRADING CO., LTD

Tole nóng

6 Cuộn

160.37

NAM VIET STEEL TRADING CO., LTD

Tole nóng

85 Cuộn

2512.6

TAY NAM STEEL MANU AND TRADING CO., LTD

Tole nóng

68 Cuộn

1999.24

QH PLUS CORP

Tole nóng

33 Cuộn

982.84

FOTUNA INVESTMENT AND TRADING CO., LTD

Tole nóng

17 Cuộn

503.97

TOP PRO STEEL JSC

Tole nóng

56 Cuộn

984.96

2A CO., LTD

Tole nóng

10 Cuộn

294.84

THEP TOAN THIEN

Tole nóng

14 Cuộn

412.21

TC Tole nóng

451

12299.81

 

BĂNG NÓNG

VISA STEEL MANU TRADING AND IM –EX CO., LTD

Băng nóng

92 Cuộn

665.9

VISA STEEL MANU TRADING AND IM –EX CO., LTD

Băng nóng

144 Cuộn

1037.1

SMC STEEL CO., LTD

Băng nóng

288 Cuộn

2092.3

TC Băng nóng

524

3795.3

 

TẤM RỜI

ATAD STEEL STRUCTURE CORP

Tấm rời

555 PCS

2265.318

ATAD STEEL STRUCTURE CORP

Tấm rời

159 PCS

439.552

IPC SAIGON STEEL CO., LTD

Tấm rời

108 PCS

490.782

NAM VIET STEEL TRADING CO., LTD

Tấm rời

472 PCS

1598.12

QUANG MUOI CO., LTD

Tấm rời

415 PCS

1510.977

QUANG MUOI CO., LTD

Tấm rời

136 PCS

683.518

TC Tấm rời

1845

6988.267

 

SẮT HÌNH

IPC SAIGON STEEL CO., LTD

Sắt hình

25 Cuộn

154.8

TIEN LEN STEEL CORP JSC

Sắt hình

97 Cuộn

582.174

TC Sắt hình

122

736.974

 

TOLE LẠNH + TOLE MẠ

VIET THANH LONG AN STEEL JSC

Tole lạnh

134 Cuộn

2965.52

VU KHANG SHIPPING CO., LTD

Tole màu + Tole mạ

74 Cuộn

325.486

TC

208

3291.006

 

TỔNG CỘNG

 

3150

 

27111.357