Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 21-11-2023/ 2

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TU CUONG 68 ngày 21-11-2023/ 2

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE NÓNG

JFE SHOJI TRADE VN CO., LTD/ TON DONG A CORP

Tole nóng

49 Cuộn

1045.208

NAM KIM STEEL JSC

Tole nóng

238 Cuộn

5016.136

YBN INTERNATINAL (VN) CO., LTD

Tole nóng

4 Cuộn

90.528

TC Tole nóng

291

6151.872

 

SẮT KHOANH

MINH VIET HARWARE CO., LTD

Sắt khoanh

214 Cuộn

492.522

CT TNHH THANH LOI

Sắt khoanh

138 Cuộn

316.098

THREAD INDUSTRIES (VN) LTD

Sắt khoanh

186 Cuộn

427.004

TRINH TƯƠNG STEEL CO.,LTD

Sắt khoanh

243 Cuộn

558.641

 TC Sắt khoanh

781

1794.265

 

TỔNG CỘNG

 

1072

 

7946.137