Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 20-6-2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu MINH KHANH 86 ngày 20-6-2022

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

KY DONG STEEL CO., LTD

Tole nóng

43 Cuộn

1026.03

CITICOM COMMERCIAL JSC

Tole nóng

8 Cuộn

186.52

MARUICHI SUN STEEL JSC/ TOYOTA TSSHO VN CO., LTD

Tole nóng

42 Cuộn

978.2

MARUICHI SUN STEEL JSC/ TOYOTA TSSHO VN CO., LTD

Tole nóng

45 Cuộn

959.84

MARUICHI SUN STEEL JSC/ TOYOTA TSSHO VN CO., LTD

Tole nóng

17 Cuộn

396.47