Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 20-5-2022 / 4

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu UNI WEAL TH ngày 20-5-2022 / 4

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

TOLE NÓNG SECONDARY

VUONG STEEL CO., LTD

Tole nóng secondary

128 Cuộn

1.908.080

TẤM RỜI SECONDARY

VUONG STEEL CO., LTD

Tấm rời secondary

622 Cuộn

961.047

TOLE MẠ SECONDARY

SAMEX CO., LTD

Tole mạ rời secondary

43 Cuộn

623.090

 

TỔNG CỘNG

 

793

 

3.492.217