Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 19-9-2022 / 3

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VIET THUAN 215-06 ngày 19-9-2022 / 3

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE NÓNG

CTY CP THEP MINH PHU- HAI DUONG

Tole nóng

87 Cuộn

2011.340

CTY CP THEP MINH PHU- HAI DUONG

Tole nóng

131 Cuộn

3029.010

CTY TNHH JFE SHOJI VIETNAM

Tole nóng

208 Cuộn

4789.920

CTY TNHH JFE SHOJI VIETNAM

Tole nóng

99 Cuộn

2057.050

CTY CP TM CITICOM

Tole nóng

17 Cuộn

387.440

CTY TNHH METAL ONE VIETNAM

Tole nóng

91 Cuộn

1979.420

CTY TNHH TM & DV QUANG MUOI

Tole nóng

42 Cuộn

972.710

CTY TNHH MTV ONG THEP HOA PHAT BINH DUONG

Tole nóng

35 Cuộn

757.270

 

TỔNG CỘNG

 

710

 

15984.160