Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 19-7-2022

Hàng cập cảng TPHCM HUA HENG 166 ngày 19-7-2022

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE NÓNG

NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC

Tole nóng

74 Cuộn

1981.32

BAC VIET STEEL PRODUCE AND COMMERCE

Tole nóng

19 Cuộn

553.57

BAC VIET STEEL PRODUCE AND COMMERCE

Tole nóng

40 Cuộn

1181.03

TAY NGUYEN STEEL CO LTD

Tole nóng

17 Cuộn

507.85

NAM VIET STEEL TRADING CO LTD

Tole nóng

170 Cuộn

5054.65

HOAN PHUC TRADING JSC

Tole nóng

66 Cuộn

1955.72

TAY NAM STEEL JSC

Tole nóng

18 Cuộn

451.06

PHUOC THO STEEL CO LTD

Tole nóng

18 Cuộn

538.14

CITICOM COMMERCIAL JSC

Tole nóng

18 Cuộn

532.27

TAY NAM STEEL MANU AND TRADING CO LTD

Tole nóng

119 Cuộn

2514.04

TC Tole nóng

559

15269.65

 

TOLE MẠ

SONVUHUY IMP-EXP SERVICE CO LTD / SENG LONG AND SOK CHENG

Tole mạ

136 Cuộn

792.115

I STEEL VN JSC

Tole mạ

62 Pkgs

245.065

VU KHANG SHIPPING CO LTD

Tole mạ

269 Cuộn

1582.573

 

Tc

467

2619.753

 

BĂNG NÓNG

VINA ONE STEEL MANU CORP

Băng nóng

523 Cuộn

5114.74

VTS STEET MANU TRADING AND SERVICE JSC

Băng nóng

356 Cuộn

3487.82

VTS STEET MANU TRADING AND SERVICE JSC

Băng nóng

154 Cuộn

1505.25

NGUYEN MINH STEEL MANU TRADING CORP

Băng nóng

616 Cuộn

4850.68

NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC

Băng nóng

361 Cuộn

2839.82

TC Băng nóng

2010

17798.31

 

SẮT V

NMP TRADING AND SERVICE ONE NEMBER COMPARY

Sắt V

15 Kiện

75.222

 

SẮT HÌNH

DAI DUNG METALLIC MANU CONS AND TRADE CORP

Sắt hình

34 Pkgs

136.746

 

SẮT ĐƯỜNG RÂY

SAI GON STEEL INDUSTRY JSC

Đường rây

47 Kiện

133.9

 

SẮT U

CTY TNHH SX & TM THEP TRUNG TIN KIM

Sắt U

57 Kiện

298.34

CTY TNHH SX & TM THEP TRUNG TIN KIM

Sắt U

55 Kiện

255.12

Tc sắt U

112

553.46

 

SẮT BÓ TRÒN

HOANG VU STEEL JSC

SẮT BÓ TRÒN

87 Kiện

193.32