Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 19-3-2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TRUNG THANG 66 ngày 19-3-2023

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE NÓNG

190 JSC

Tole nóng

66 Cuộn

1387.232

JFE SHOJI TRADE VN CO., LTC/ TON DONG A CORP

Tole nóng

118 Cuộn

2726.346

MARUICHI SUN STEEL JSC/ TOYOTA TSSHO VN CO., LTD

Tole nóng

223 Cuộn

4136.111

TC Tole nóng

407

8249.689

 

SẮT KHOANH

KAO – MENG MACHINERY (VN) CO., LTD

Sắt khoanh

11 Cuộn

256.905

RICH FAME LIMITED

Sắt khoanh

201 Cuộn

458.661

VINH THANH STEEL CO., LTD

Sắt khoanh

93 Cuộn

210.318

YBN INTERNATINA (VN) CO., LTD

Sắt khoanh

18 Cuộn

40.933

TC Sắt khoanh

425

966.817

 

TỔNG CỘNG

 

832

 

9216.506