Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 19-01-2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TIEN QUANG 68 ngày 19-01-2022

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE NÓNG

NAM KIM STEEL JSC

Tole nóng

81 Cuộn

1951.837

SMC – SUMMIT LIMITED LIA COMPANY

Tole nóng

172 Cuộn

4188.049

TAN THANH QUYEN STEEL CO., LTD

Tole nóng

38 Cuộn

511.496

TAN THANH QUYEN STEEL CO., LTD

Tole nóng

51 Cuộn

140.037

 

TỔNG CỘNG

 

342

 

6791.419