Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 18-9-2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu WADI ALBOSTAN ngày 18-9-2023

CONSIGNEE (MARKS

UNIT/ Q’TY

DESCRIPTIONS

GW

 

DAI PHUC

121 BDLS

STEEL H BEAM

671.620

PETROVIETNAM MARINE

1 PCS

STEEL PLATES

11.304

GLOBAL TECHNOLOGY

51 PCS

STEEL PLATES

547.902

BAC NAM

124 BDLS

STEEL H BEAM

241.200

SMC STEEL

336 COILS

PRIME HOT DIPPED GALVANIZED STEEL IN COIL

2986.583

SMC STEEL

206 COILS

PRIME HOT DIPPED GALVANIZED STEEL IN COIL

1996.768

IPC SAIGON

41 BDLS

STEEL H BEAM

251.112

MINH LONG

120 PCS

STEEL PLATE

510.558

VUONG STEEL

169 COILS

HOT ROLLED STEEL COILS

4919.930

VUONG STEEL

169 COILS

HOT ROLLED STEEL COILS

4919.950

VUONG STEEL

169 COILS

HOT ROLLED STEEL COILS

4907.010

VUONG STEEL

169 COILS

HOT ROLLED STEEL COILS

4906.960

MINH TIEN

22 COILS

PRIME HOT ROLLED CHECKERED STEEL COIL

627.190

MINH TIEN

17 COILS

HOT ROLLED STEEL COIL

500.630

CITICOM

23 COILS

HOT ROLLED STEEL COILS

672.510

VUONG STEEL

229 COILS

HOT ROLLED STEEL IN COIL

5033.100

HOAN PHUC

33 COILS

HOT ROLLED STEEL COILS

959.130

DAI PHUC

36 COILS

HOT ROLLED STEEL COILS

1059.250

DAIYU STEEL

14 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL COILS PICKLED AND OILED

154.440

HA NA

6 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL COILS

156.650

VUONG STEEL

227 COILS

HOT ROLLED STEEL COILS

4961.350

POVINA STEEL

236 COILS

WIRE RODS

498.440

 

TOTAL

 

 

2519

 

 

41.493.587